ICYM Niddodi is organising Volley Ball & Throw Ball Tournament for Kinnigoli Deanery Parishioners

ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಘಟಕ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ, ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂಕ್, ವಾಲಿ ಬಾಲ್ ಆನಿ ತ್ರೋ ಬಾಲ್ ಖೆಳಾ ಪಂದ್ಯಾಟ್. ತಾರಿಕ್ : Sunday, 11th October, 2015, ಜಾಗೊ: ಸರ್ವೋದಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನ್ ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರ್. ನಿಯಮಾಂ: ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಲಿ ಬಾಲ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ತ್ರೋ ಬಾಲ್. ವಾಲಿ ಬಾಲ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ 6 (6+3) ಜಣಾಂ ಆಸಜಯ್ ತಶೆಂಸ್
Read more