Sad Demise: Irine Aranha aged 69 years, St Theresa ward.

Mrs Irine Aranha aged 69 year’s W/o Henry Aranha M/o Nevil ‘ Sunil’ Anitha N Vijay of St Theresa ward Niddodi parish. Passed away on 27th June 2020 at 4.15 pm. Funeral will be on 28-06-2020 at 10:00 a.m. Little Flower Church Niddodi.

ಸಾಂ ತೆರೆಜ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ಆರಾನ್ಹಾ ( ಪತಿಣ್ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಆರಾನ್ಹಾ ಹಾಂಚಿ ) ಆಜ್ ದೇವಾಧಿನ್ ಜಾಲಿ. ಹಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಪಾಲ್ಯಾ ಅಯ್ತಾರ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ 10.00 ವೊರಾಂಕ್ ಚಲ್ತಾಲಿ. ಅಂತಿಮ್ ದರ್ಶನಾಕ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಘರಾ 9.00 ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚಾನಿ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

Number of viewers: 735

Author: Niddodi Church