ICYM Niddodi is organising Volley Ball & Throw Ball Tournament for Kinnigoli Deanery Parishioners

ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್

ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಘಟಕ್

ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ,

ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂಕ್, ವಾಲಿ ಬಾಲ್ ಆನಿ ತ್ರೋ ಬಾಲ್ ಖೆಳಾ ಪಂದ್ಯಾಟ್.

ತಾರಿಕ್ : Sunday, 11th October, 2015,

ಜಾಗೊ: ಸರ್ವೋದಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನ್ ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರ್.

ನಿಯಮಾಂ:

 1. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಲಿ ಬಾಲ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ತ್ರೋ ಬಾಲ್.
 2. ವಾಲಿ ಬಾಲ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ 6 (6+3) ಜಣಾಂ ಆಸಜಯ್ ತಶೆಂಸ್ ತ್ರೋ ಬಾಲ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ 7 (7+5) ಜಣಾಂ ಆಸಜಯ್.
 3. ಎಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ 3 ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆವ್ಕಾಸ್.

(2+1- 2 Volley Ball Teams + 1 Throw Ball Team OR 2 Throw Ball Teams + 1 Volley Ball Team)

 1. ಪ್ರವೇಶ್ ಶುಲ್ಕ್ ಅಸ್ಚೆ ನಾಂತ್.
 2. ನಾಂವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಕ್ರೇಚಿ ತಾರಿಕ್ October 4.
 3. ಪ್ರವೇಶ್ ಪತ್ರಾರ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಚೆ ನಾಂವ್, ದಸ್ಕತ್ ತಶೆಂಸ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚೆಂ ದಸ್ಕತ್ ಆನಿ ಸೀಲ್ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾ.
 4. ಲೋಟ್ಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ 9:00 ವೊರಾರ್ ಸರ್ವೋದಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನಾರ್.
 5. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಜುಸ್ತ್ 9:30 ವೊರಾರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಲೆಂ.
 6. ತೀರ್ಪ್ ದಾರಾಂಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಅಂತಿಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂ. ಕಸಲೆಂಚ್ ತರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ. ತರ್ಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪಂಗಡ್ ರದ್ದ್ ಕರ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಯೋಜಕಾಂಕ್ ಅಸಾ. ಪಂಗ್ಡಾಚಾ ಮುಖೆಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಲೊ.
 7. ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂತು ಖೆಳೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಅಕ್ರಿಸ್ತವಾಂಕ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ (OPEN TO ALL, NO AGE LIMIT).
 8. ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂನಿ ಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ID Proof (Pan Card/Driving License/Voter ID/Aadhaar Card/ICYM ID) ಹಾಡ್ನ್ ಯೇಜಯ್.

 

ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

ಚಡಿತ್ ವಿವರ ಖಾತಿರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರಾ:

 1. Santosh Lewis: 8105925560
 2. Royston Dsouza: 9945887588
 3. Wilson Noronha: 9483446601

Post views count:

Number of viewers: 172

Author: Niddodi Church